Hạ xếch mắt

Mắt xếch là nhược điểm thường gặp của nhiều phụ nữ Á Đông. Đôi mắt có chiều hướng xếch lên trên, không chỉ làm...

Xem thm
1 2